​Aktualności

 

Moduł badań profilaktycznych. Opracowany system informatyczny ma na celu gromadzenie danych medycznych... (Czytaj)

Moduł monitorowania przypadków zranień ostrymi narzędziami oraz kontaktu z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych... (Czytaj)

Moduł E-encyklopedia. Moduł ten zawiera informacje na temat chorób związanych z pracą, w tym chorób zawodowych...(czytaj)

Moduł podejrzeń chorób zawodowych. Moduł ten ma na celu ocenę częstości zgłaszania podejrzeń chorób zawodowych... (czytaj)

 

Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących POIG.02.03.01-10-036/13
Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego służącego uzyskiwaniu aktualnych danych nt. stanu zdrowia osób pracujących, będących podstawą do dalszych badań i projektowania działań w odniesieniu do tej populacji. (czytaj więcej) 
Beneficjent:
Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra. med. Jerzego Nofera w Łodzi
Kierownik projektu: prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa tel.: 42 631 47 69, e-mail: jolantaw@imp.lodz.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego