SharePoint

Alergiczny nieżyt nosa

Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-10 20:19 autor ostatniej modyfikacji: Bartłomiej Benc

Zawodowy alergiczny nieżyt nosa (occupational rhinitis) to choroba zapalna nosa z nawracającymi bądź utrzymującymi się stale objawami (np. blokadą nosa, kichaniem, wyciekiem z nosa, świądem) i/lub zmiennym ograniczeniem przepływu powietrza przez nos i/lub wzmożeniem wydzielania, spowodowana przyczynami i warunkami związanymi ze środowiskiem pracy (definicja zaproponowana przez Europejską Akademię Alergologii i Immunologii Klinicznej – EAACI).

W przebiegu zawodowego alergicznego nieżytu nosa objawy występują wyłącznie w związku z narażeniem na specyficzne czynniki i warunki środowiska pracy.

Zawodowy alergiczny nieżyt nosa rozwija się w odpowiedzi na ekspozycję alergenem (czynniki o dużej (≥ 1kDa) i małej (< 1kDa) masie cząsteczkowej).

Diagnostyka nieżytu nosa związanego z pracą obejmuje:

 • wywiad:
  • analiza dostępnej dokumentacji medycznej,
  • wywiad chorobowy,
  • wywiad zawodowy,
 • badanie jamy nosa:
  • badanie przedmiotowe, rhinoskopia przednia,
  • badanie drożności nosa,
  • ocena miejscowych zmian zapalnych,
   • ocena cytologiczna wydzieliny z nosa,
   • badanie popłuczyn nosa.
 • badania immunologiczne:
  • punktowe testy skórne ze swoistym alergenem,
  • oznaczenia swoistych przeciwciał klasy IgE w surowicy krwi,
 • testy prowokacyjne (wziewne lub donosowe).