SharePoint

Choroby układu krążenia

Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-10 22:03 autor ostatniej modyfikacji: Bartłomiej Benc

Zawodowe czynniki ryzyka chorób układu krążenia

 • Czynniki chemiczne - działanie toksyczne na układ krążenia
  • Zaburzenia rytmu serca:
   • tritlenek diarsenu (arszenik),
   • fluorowcowe pochodne węglowodorów (np.freony),
   • związki fosforoorganiczne
   • rozpuszczalniki organiczne, np. trichloroeten (trójchloroetylen),
  • Zarostowa choroba tętnic:
   • tritlenek diarsenu (arszenik),
   • ołów
  • Uszkodzenie mięśnia sercowego
   • antymon,
   • arsenowodór,
   • tritlenek diarsenu (arszenik),
   • ołów,
   • kobalt
  • Nadciśnienie tętnicze:
   • disiarczek węgla
   • ołów
   • kadm
  • Choroba niedokrwienna serca o podłożu niemiażdżycowym (ChNS niemiażdżycowa):
   • diazotan glikolu etylenowego
   • nitrogliceryna,
   • tlenek azotu,
  • ChNS:
   • disiarczek węgla,
   • ołów
   • tlenek węgla
  • Morning monday angina– występuje po kilku dniach (2-3 dni) odstawienia od narażenia na nitroglicerynę
 • Czynniki chemiczne o prawdopodobnym działaniu na układ krążenia
  • kobalt,
  • antymon,
  • beryl,
  • węglowodory aromatyczne
 • Pył przemysłowy - jest aerozolem, w którym fazę rozproszoną stanowią cząstki stałe, a źródłem są procesy produkcyjne w przemyśle
  • Pyły drobnocząsteczkowe (PM<10µm ) zawierające kwarc, azbest, arsen , beryl, ołów, pył roślinny, papier, dymy spawalnicze
 • Czynniki fizyczne – ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia
  • pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz
   • arytmia komorowa
   • zawał serca
   • miażdżyca naczyń mózgowych
   • choroba niedokrwienna serca
  • hałas
   • nadciśnienie tętnicze
   • choroba niedokrwienna serca
  • mikroklimat gorący
   • choroby serca i miażdżyca tętnic, zawał mięśnia sercowego
  • mikroklimat zimny
   • choroby układu krążenia, wzrost aktywności prozakrzepowej
 • Czynniki wynikające z charakteru pracy - ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia
  • ciężka praca fizyczna
   • zawał mięśnia sercowego
  • praca siedząca
   • choroba niedokrwienna serca
  • wydłużony czas pracy
   • zawał mięśnia sercowego
 • Czynniki psychospołeczne - ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia
  • stres zawodowy  - niezależny czynnik ryzyka zawału mięśnia sercowego