SharePoint

Choroby układu ruchu

Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-25 20:59 autor ostatniej modyfikacji: Konto systemowe

Bóle kręgosłupa są najczęściej występującymi dolegliwościami układu ruchu. Zespoły bólowe kręgosłupa zaliczane są do chorób układu ruchu pośrednio związanych z pracą (dawniej parazawodowe). Są to choroby, w powstaniu których warunki pracy stanowią jeden z możliwych czynników ryzyka wpływających na ujawnienie, przyśpieszenie bądź zaostrzenie choroby. Do rozpoznania choroby pośrednio związanej z pracą konieczne jest udokumentowanie i wykazanie niekorzystnego wpływu warunków lub sposobu wykonywania pracy na powstanie lub przebieg choroby. W Polsce nie ma danych statystycznych o częstości występowania chorób parazawodowych, natomiast badania pracowników z różnych gałęzi przemysłu wskazują, że częstość ta wynosi nawet 80%.

Czynniki mające wpływ na występowanie bólów kręgosłupa to:

 • ciężka praca fizyczna,
 • podnoszenie i przenoszenie ciężarów,
 • wymuszone, statyczne pozycje ciała,
 • praca w pozycjach ze skręceniem tułowia, w pochyleniu,
 • narażenie na wibrację ogólną.

Powtarzające się przeciążenia kręgosłupa prowadzą do mikrourazów, ich kumulacji oraz przyspieszają pojawienie się zmian zwyrodnieniowych i degeneracyjnych. Z kolei nagłe zadziałanie czynnika zewnętrznego, np. dźwiganie ciężkiego przedmiotu, może w przypadku uszkodzenia pierścienia włóknistego dysku międzykręgowego spowodować przepuklinę jądra miażdżystego z uciskiem na korzenie nerwów rdzeniowych.

Największy problem zdrowotny osób pracujących stanowią dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (low back pain – LBP). Bóle krzyża mogą świadczyć o różnych stanach chorobowych struktur zlokalizowanych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym pleców. Występują one niezależnie od czynników zawodowych lub cech indywidualnych pacjenta. Najczęściej bóle krzyża są związane z:

 • przeciążeniem lub uszkodzeniem mięśni i więzadeł,
 • wadami postawy,
 • procesami zapalnymi w obrębie stawów kręgosłupa lub krążków międzykręgowych,
 • przepukliną krążka międzykręgowego („wypadnięcie" dysku, dyskopatia),
 • zmianami zwyrodnieniowymi związanymi z fizjologicznymi procesami starzeni w obrębie krążków, stawów kręgosłupa i więzadeł przebiegających wewnątrz kanału kręgowego,
 • wrodzonymi wadami kręgosłupa,
 • chorobami organów wewnętrznych.

Obok pozazawodowych czynników ryzyka bólów kręgosłupa, takich jak wiek, płeć, masa ciała i sytuacja społeczno-ekonomiczna, należy wyróżnić czynniki zawodowe. Zawodowe czynniki ryzyka wiążą się najczęściej z obciążeniem wysiłkiem fizycznym, czyli z pracą robotników niewykwalifikowanych, oraz obciążeniami statycznymi, których przykładem jest praca siedząca, np. przy obsłudze komputera.

Bóle odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa najczęściej dotyczą:

 • pracowników produkcyjnych z małych przedsiębiorstw,
 • osób zatrudnionych w transporcie,
 • pracowników biurowych – zatrudnionych w firmach reklamowych i bankach