• Dostęp do podstawowych danych z zakresu m.in: fizjologii pracy i ergonomii, podstaw prawnych, chorób związanych z pracą, opieki profilaktycznej nad pracownikami;
 • Przeznaczony dla wszystkich lekarzy, Państwowych Inspekcji Sanitarnych, służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawców i pracowników.

 

 

 1. Podstawy fizjologii pracy i ergonomii
 2. Podstawy prawne
 3. Choroby zawodowe
  1. Podstawy prawne w diagnostyce chorób zawodowych
  2. Przewlekłe choroby narzadu głosu
  3. Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu
  4. Przewlekła obturacyjna choroba płuc
  5. Astma oskrzelowa
  6. Alergiczny nieżyt nosa
  7. Ostre uogólnione reakcje alergiczne
  8. Choroby skóry
  9. Zespół wibracyjny
  10. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy
  11. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy
  12. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi
  13. Choroby zakaźne lub pasozytnicze albo ich nastepstwa
 4. Choroby pośrednio zwiazane z pracą i choroby cywilizacyjne
  1. Choroby układu krążenia
  2. Choroby układu ruchu
  3. Cukrzyca
 5. Opieka profilaktyczna nad pracownikami
  1. Podstawy prawne opieki profilaktycznej nad pracownikami
  2. Badania profilaktyczne pracowników
  3. Badania w szczególnych rodzajach narażeń zawodowych
  4. Konsultacje specjalistyczne w badaniu profilaktycznym
 6. Inne zadania służby medycyny pracy
 7. Programy profilaktyczne

 

i1.unbubble.eu.jpgKliknij aby wyszukać ...