SharePoint

Konsultacja diabetologiczna

Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-25 21:00 autor ostatniej modyfikacji: Konto systemowe

Cukrzyca może stanowić ograniczenie w orzekaniu o zdolności do pracy na określonym stanowisku. Należy wziąć pod uwagę typ cukrzycy, jej metaboliczne wyrównanie, stosowane leki, postęp choroby, obecność powikłań, umiejętność samokontroli oraz radzenia sobie w razie wystąpienia hipoglikemii, współistnienie innych chorób, które dodatkowo mogą stanowić przeciwwskazania do pracy na danym stanowisku.

Wybór aktywności zawodowej ważny jest już na etapie decyzji dotyczącej kształcenia ponadpodstawowego. Chorzy na cukrzycę powinni otrzymać możliwie najwyższe wykształcenie. Przeciwwskazania do pracy mogą pojawić się również później, już po podjęciu aktywności zawodowej chorego.

Do każdego pacjenta należy podejść indywidualnie. Na rynku pracy ma miejsce liberalizacja zaleceń dotyczących obostrzeń w kwalifikacji do pracy na określonym stanowisku.

Istnieją zawody wymagające pełnej sprawności psychoruchowej. W czasie kwalifikacji zdrowotnej należy w tych przypadkach wżiąć pod uwagę cukrzycę, stopień jej zaawansowania i dynamikę zmian chorobowych.

Hipoglikemia jest czynnikiem o największym stopniu ograniczającym możliwość zatrudnienia chorego na cukrzycę. Nowoczesne technologie, nowe leki, dostosowanie dawek leków do aktywności fizycznej i wartości kalorycznej posiłków, systematyczna edukacja i właściwa samokontrola glikemii pozwalają ograniczyć częstość epizodów ciężkiego niedocukrzenia.

Lekarz orzekający o zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku przez chorego na cukrzycę powinien, oprócz stanu zdrowia pacjenta, wziąć pod uwagę również jego nałogi i stosowanie innych leków, co może w niektórych sytuacjach doprowadzać do występowania hipoglikemii.

Ostateczna decyzja dotycząca zarówno edukacji młodego człowieka chorego na cukrzycę jak i możliwości podjęcia pracy na określonym stanowisku przez całe życie zawodowe należy do lekarza orzekającego. Coraz bardziej odczuwalny staje się brak zaleceń dotyczących lekarskiego postępowania orzeczniczego w zawodach, w których cukrzyca i jej powikłania mogą mieć szczególny wpływ na bezpieczeństwo pracownika lub jego otoczenia.