SharePoint

Konsultacja laryngologiczna

Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-22 12:30 autor ostatniej modyfikacji: Bartłomiej Benc

Karta konsultacji laryngologicznej u osób narażonych na nadmierny wysiłek głosowy

1. WYWIAD

A. Duży wysiłek głosowy podczas wykonywania zawodu1 

1Podział zawodów wg UEP

I grupa: wokalista / aktor

II grupa: nauczyciel / tłumacz / trener/ pracownik call - center

III grupa: inne

 

 TAK

 NIE

czas trwania: liczba lat; godzin dziennie/tygodniowo:

 

 

B. Dolegliwości ze strony narządu głosu

 TAK

 NIE

 

chrypka

TAK

NIE 

zanik głosu w trakcie mówienia

TAK 

NIE

okresowy bezgłos

TAK 

NIE

trwały bezgłos (>3 mies.)

TAK 

NIE

kaszel 

TAK

NIE

 

czas trwania dolegliwości:

 

 

C. Inne schorzenia laryngologiczne

 TAK

 NIE

jakie:

 

 

D. Nałogi 

palenie papierosów

TAK

NIE

 

liczba sztuk dziennie

 

 

2. BADANIE PRZEDMIOTOWE

A. Maksymalny czas fonacji (w sekundach)

Czas fonacji, jest prostym parametrem aerodynamicznym, świadczącym o wydolności narządu głosu. Jego pomiar polega na określeniu maksymalnego czasu swobodnego fonowania głoski „a” podczas pełnego wydechu; Wynik jest średnią 3 pomiarów, norma wynosi 20s, wartości poniżej 10 s świadczą o  patologii narządu głosu.

 

1 POMIAR

 

2 POMIAR

 

3 POMIAR

 

ŚREDNI

 

 

B. Badanie ORL

nos

bez zmian

zmiany patologiczne

jakie

gardło

bez zmian

zmiany patologiczne

jakie

krtań

bez zmian

zmiany patologiczne

jakie

uszy

bez zmian

zmiany patologiczne

jakie

 

3. ROZPOZNANIE

 

 

4. WNIOSKI Z KONSULTACJI

 Może pracować głosem:

bez ograniczeń

 

pod warunkiem okresowej kontroli laryngologicznej

 

przeciwwskazania