SharePoint

Konsultacja okulistyczna

Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-21 08:47 autor ostatniej modyfikacji: Bartłomiej Benc

Badania okulistyczne w ramach badań profilaktycznych mają za zadanie ocenę narządu wzroku w celu stwierdzenia braku bądź istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wskazanym przez pracodawcę stanowisku.

Diagnostyka okulistyczna powinna obejmować:

 • ocenę stanu powiek
 • ocenę stanu spojówek gałkowych i powiekowych
 • ocenę stanu rogówki
 • ocenę ruchomości gałek ocznych
 • ocenę wielkości, kształtu, reakcji źrenic
 • ocenę ostrości wzroku na tablicach Snellena
 • ocenę widzenia obuocznego/przestrzennego
 • ocenę rozpoznawania barw na lampie Wilczka lub tablicach Ishihary
 • orientacyjne badanie pola widzenia lub perymetrycznie
 • badanie kontrastu
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • badanie przedniego odcinka oka
 • badanie dna oka

O zakresie badania  decyduje specjalista  w zależności od wywiadu zebranego od pracownika: zgłaszanych objawów, współistniejących chorób oczu oraz ogólnoustrojowych, mogących mieć wpływ na  funkcje wzrokowe. Ocena narządu wzroku powinna przebiegać przede wszystkim pod kątem czynników szkodliwych i uciążliwych wymienionych w skierowaniu wydanym przez pracodawcę.

Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku opierają się o wymagania zawarte w odpowiednich rozporządzeniach i wytycznych:

 • Badania kierowców:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (DZ.U. 2014r. poz. 949)

 • Osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na broń:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz.U.2000.79.898 z późn. zm.)

 • Pozostałe stanowiska:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.) oraz publikacja Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi pod redakcją Marcina Rybackiego, Ewy Wągrowskiej-Koski i Jolanty Walusiak-Skorupy: „Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych" (Łódź 2009).