SharePoint

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy

Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-22 14:45 autor ostatniej modyfikacji: Bartłomiej Benc

Zespół kanału de Guyon

Synonimy: zespół cieśni nerwu łokciowego w okolicy nadgarstka, zespół cieśni nerwu łokciowego w kanale łokciowym nadgarstka, neuropatia nerwu łokciowego na poziomie nadgarstka, ang: ulnar neuropathy at the wrist

Definicja: neuropatia nerwu łokciowego, która powstaje wskutek uszkodzenia końcowych rozgałęzień nerwu łokciowego na poziomie nadgarstka, w kanale de Guyon* (*kanał nadgarstka nerwu łokciowego)

Występowanie: rzadko występująca neuropatia

Wiek zachorowania: w każdym wieku

Patomechanizm: uszkodzenie nerwu łokciowego, wskutek zwykle bezpośredniego ucisku w kanale de Guyon* lub ucisku z zewnątrz

* kanał de Guyon - kanał nadgarstka nerwu łokciowego - wąski kanał na wysokości nadgarstka, pomiędzy haczykiem kości haczykowatej, kością grochowatą a więzadłem poprzecznym nadgarstka, dokładniej: kanał ograniczony proksymalnie i przyśrodkowo kością grochowatą, poprzecznie przebiegającym mięśniem dłoniowym krótkim, dystalnie i bocznie haczykiem kości haczykowatej, od dołu troczkiem zginaczy, od góry więzadłem dłoniowym nadgarstka

Struktury zlokalizowane w kanale de Guyon:

 • nerw łokciowy
 • tętnica łokciowa

Podział:

 • ostry - definicja: nagłe, szybko narastające  z godziny na godzinę objawy ostrego uszkodzenia końcowych gałęzi nerwu łokciowego, np. w przypadku ciężkich urazów: urazy bezpośrednie – drążące, złamań kości śródręcza, nadgarstka, pourazowego krwotoku w kanale de Guyon, ciężkich oparzeniach ręki
 • przewlekły - definicja: objawy uszkodzenia nerwu łokciowego stopniowo rozwijają się i narastają przez tygodnie, miesiące, a czasami lata

Podział ze względu na lokalizację czynnika patogennego w kanale de Guyon wg Shea i McClain

 • Typ 1 - ucisk w bliższej części kanału de Guyon,
  • objawy: zaburzenia/osłabienie czucia w obszarze zaopatrywanym przez nerw łokciowy tj. na powierzchni dłoniowej przyśrodkowej połowy palca IV i powierzchni dłoniowej palca V, deficyt ruchowy mięśni kłębika, mięśni międzykostnych, glistowatych
 • Typ 2 - zespół tunelowy rozworu grochowo-haczykowatego,
  • objawy: deficyt ruchowy mięśni międzykostnych, glistowatych
 • Typ 3 - uszkodzenie w dystalnej części kanału-wybiórcze uszkodzenie gałęzi powierzchownej,
  • objawy: wyłącznie objawy czuciowe w obszarze zaopatrywanym przez nerw łokciowy tj. na powierzchni dłoniowej przyśrodkowej połowy palca IV i powierzchni dłoniowej palca V

Przyczyny przewlekłego zespołu kanału de Guyon:

 • pourazowe - urazy z przemieszczeniem w stawie nadgarstkowo-śródręcznym, pourazowe zniekształcenia nadgarstka, np. po złamaniu dystalnej części przedramienia,
 • w przebiegu anomalii anatomicznych:
  • anomalie rozwojowe tkanek miękkich,
  • anomalie naczyniowe,
 • ucisk z zewnątrz
  • przez narzędzia pracy,
  • kierownicę roweru
 • ucisk wewnątrz kanału de Guyon -> guzy:
   • gangliony
   • tętniak tętnicy łokciowej
 • zmiany patologiczne w nerwie -> guz nerwu:
   • cysta śródnerwowa
   • nerwiak
 • zmiany zapalne w kanale de Guyon
  • zapalenie stawów
  • obecność ziarniny zapalnej
 • zawodowe
  • definicja: neuropatia powstająca wskutek wykonywania pracy związanej z:
   • wykonywaniem z dużą siłą ruchów ściskania, skręcania, dokręcania, odkręcania,
   • monotypowością* ruchów w nadgarstku, szybko, wielokrotnie powtarzanych w długich okresach czasowych:
    • zginania i prostowania nadgarstka
    • zginania łokciowego, promieniowego nadgarstka
    • ściskania, skręcania, odkręcania/dokręcania
   • pracą wymagającą używania dużej siły nacisku powierzchnią dłoniową ręki na narzędzia pracy,
   • narażeniem na drgania mechaniczne emitowane przez narzędzia pracy i przenoszone na ręce.

Objawy kliniczne:

 • palący ból
  • palący ból w okolicach nadgarstka
 • parestezje
  • uczucie mrowienia, drętwienia w obszarze zaopatrywanym przez nerw łokciowy
   • parestezje IV i V palca
    • klasycznie parestezje połowy przyśrodkowej powierzchni dłoniowej palca IV i powierzchni dłoniowej palca V , nasilające się w nocy i rano po przebudzeniu
 • Zaburzenia czucia
  • zaburzenia/osłabienie czucia w obszarze zaopatrywanym przez nerw łokciowy, tj. na powierzchni dłoniowej przyśrodkowej połowy palca IV i powierzchni dłoniowej palca V
 • Zaburzenia chwytności
  • wypadanie przedmiotów z ręki
 • Osłabienie siły mięśniowej
  • utrudnione zaciskanie ręki w pięść, trudności w zakręcaniu, odkręcaniu słoika spowodowane:
   • deficytem ruchowym mięśni kłębika, mięśni międzykostnych, glistowatych lub
   • deficytem ruchowym mięśni międzykostnych, glistowatych z zaoszczędzeniem funkcji mięśni kłębika
  • niezdarność ręki (ang. clumpsy hand)
 • Zaburzenia ruchów precyzyjnych
  • utrudnione ruchy chwytania palcami drobnych przedmiotów, utrudnione pisanie ręczne, zapinanie guzików

Diagnostyka:

 • konsultacja neurologiczna -> patrz protokół badania neurologicznego
  • badanie podmiotowe
  • badanie przedmiotowe
   • badanie przywodzenia i odwodzenia palców ręki - badanie rozstawiania palców wbrew oporowi
   • badanie zginania palców w stawach śródręczno palcowych
   • badanie siły mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka -> siła mięśniowa prawidłowa w przypadku zespołu k. de Guyon
   • badanie siły zginacza głębokiego palców IV, V -> siła mięśniowa prawidłowa w przypadku zespołu k. de Guyon
   • objaw Hoffmanna-Tinela
    • definicja: opukiwanie przyśrodkowej okolicy troczka zginaczy ( w rzucie kanału nadgarstka nerwu łokciowego ) wywołuje uczucie prądu promieniującego wzdłuż dystalnej części nerwu łokciowego w przypadku zespołu kanału de Guyon
   • objaw Fromenta
    • definicja: osłabienie mięśnia przywodziciela kciuka uniemożliwia mocne trzymanie przedmiotu między kciukiem i wskazicielem, po stronie niedowładu paliczek dystalny kciuka ulega zgięciu z powodu uruchomienia mięśnia zginacza długiego kciuka unerwianego przez nerw pośrodkowy w celu kompensacji deficytu funkcji mięśnia przeywodziciela kciuka.
  • badanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego
  • konsultacja ortopedyczna
  • badania obrazowe stawów nadgarstka, kanału nadgarstka i kanału nadgarstka nerwu łokciowego
   • RTG
   • USG
   • CT
   • MRI
  • badania laboratoryjne

Leczenie:

 • zachowawcze
  • opaski, ortezy odciążające nadgarstek, przestrzeganie prawidłowej pozycji podczas snu z wyprostowanymi nadgarstkami w pozycji neutralnej
  • unikanie przeciążenia i ruchów zginających i prostujących nadgarstek
  • unikanie ucisku powierzchni dłoniowej ręki w okolicy kanału de Guyon
  • farmakoterapia
  • rehabilitacja
 • operacyjne

Profilaktyka:

 • leczenie chorób, które potencjalnie mogą przyczyniać się do rozwoju schorzenia                          
 • zmiana lub modyfikacja codziennej aktywności, praktykowanego hobby w celu odciążenia nadgarstka w tym kanału de Guyon
 • identyfikacja grup zwiększonego ryzyka zachorowania
 • określenie zakresu i zwiększenie częstotliwości badań profilaktycznych u pracowników z grupy zwiększonego ryzyka zachorowania,
  • włączenie badania neurologicznego do panelu badań profilaktycznych pracowników z grup zwiększonego ryzyka zachorowania,
  • włączenie badania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego do panelu badań profilaktycznych pracowników z grupy zwiększonego ryzyka zachorowania
 • monitorowanie stanu zdrowia osób narażonych na przeciążenia nadgarstków lub na drgania mechaniczne na stanowisku pracy
 • rotację na stanowiskach pracy zwiększonego ryzyka,
 • eliminację organizacji pracy w systemie akordowym na stanowiskach pracy zwiększonego ryzyka zachorowania
 • postępowanie zgodne z zasadami ergonomii pracy
  • zmiana lub modyfikacja codziennej aktywności zarówno w domu na mniej obciążające nadgarstek/ki
  • zmiana lub modyfikacja codziennej aktywności na stanowisku pracy na mniej obciążające nadgarstek/ki
  • zmiana lub modyfikacja praktykowanego hobby na mniej obciążające nadgarstek/ki

 

Zespół rowka nerwu łokciowego

Synonimy: zespół cieśni nerwu łokciowego w okolicy łokcia, ang: ulnar neuropathy at the elbow

Definicja: uszkodzenie nerwu łokciowego na wysokości łokcia spowodowane bezpośrednim uciskiem w obrębie rowka /bruzdy *nerwu łokciowego bądź uwięźnięciem nerwu w jego przebiegu. Bruzda nerwu łokciowego zlokalizowana jest na nadkłykciu przyśrodkowym kości ramiennej przykryta pasmem tkanki łącznej i skórą.

Występowanie: druga po zespole cieśni nadgarstka, najczęstsza neuropatia z ucisku, dotycząca kończyny górnej

Częstość występowania w zależności od płci: mężczyźni chorują częściej niż kobiety

Wiek zachorowania: w każdym wieku, zwykle 5-6 dekada

Patomechanizm: Uszkodzenie nerwu w jego rowku/bruździe w mechanizmie bezpośredniego urazu lub ucisku

Podział:

 • ostry - definicja: nagle, szybko narastające z godziny na godzinę objawy ostrego uszkodzenia nerwu łokciowego np. w przypadku ciężkich urazów i złamań kości tworzących staw łokciowy, złamań kłykcia przyśrodkowego kości ramiennej
 • przewlekły - definicja: objawy uszkodzenia nerwu łokciowego stopniowo rozwijają się i narastają przez tygodnie, miesiące, a czasami lata.
  • idiopatyczny - bez uchwytnej przyczyny
  • wtórny - wskutek zmian lokalnych w okolicy stawu łokciowego
   • etiologia wtórnego zespołu rowka nerwu łokciowego
    • skutek zmian miejscowych:
     • zmiany pourazowe - po złamaniach dalszej nasady kości promieniowej, blizny pourazowe, bezpośrednie uderzenie w okolice rowka nerwu
     • anomalie anatomiczne
      • anomalie mięśniowe
      • wrodzone anomalie stawu łokciowego, dalszego końca kości ramiennej
     • guzy - gangoliny, tłuszczaki
     • zmiany zapalne - ziarnina zapalna
     • zmiany zwyrodnieniowe stawu łokciowego
     • długotrwały ucisk - stosowanie kul łokciowych, opieranie łokcia o krawędź otwartego okna w samochodzie, ucisk z powodu niewłaściwego ułożenia u długotrwale leżących np. w śpiączce
     • choroby tkanki łącznej - reumatoidalne zapalenie stawów
    • inne
     • niedoczynność tarczycy
     • cukrzyca
     • alkoholizm
 • pochodzenia zawodowego - definicja: druga po zespole cieśni nadgarstka, najczęstsza neuropatia należąca do chorób przeciążeniowych obwodowego układu nerwowego, powstająca wskutek:
   • bezpośredniego ucisku:
    • wskutek pracy na stanowisku wymagającym stałego/długotrwałego, w długich okresach czasowych utrzymywania łokcia w pozycji zgiętej, przy równoczesnym opieraniu o twarde podłoże,
    • wskutek pracy w narażeniu na drgania mechaniczne emitowane przez narzędzia pracy na ręce

Objawy kliniczne:

 • ból
  • rzadko ból w okolicy łokcia promieniujący ku dołowi, wzdłuż przyśrodkowej części przedramienia
 • parestezje
  • uczucie mrowienia, drętwienia w obszarze zaopatrywanym przez nerw łokciowy
   • palca IV, V - klasycznie parestezje obejmują palec mały i przyśrodkową połowę palca obrączkowego po stronie dłoniowej oraz dwa i pół palca po stronie grzbietowej
 • Zaburzenia czucia
  • zaburzenia/osłabienie czucia w obszarze zaopatrywanym przez nerw łokciowy na powierzchni dłoniowej przyśrodkowej połowy palca IV i powierzchni dłoniowej palca V, po stronie grzbietowej na palcu V, IV i połowie III.
 • Zaburzenia chwytności
  • wypadanie przedmiotów z ręki
 • Osłabienie siły mięśniowej
  • niezdarność ręki (ang."clumpsy hand")
  • utrudnione zaciskanie ręki w pięść, trudności w wykonywaniu ruchów zakręcania, odkręcania
   • spowodowane głównie deficytem ruchowym mięśni kłębika, mięśni międzykostnych, glistowatych
 • Zaburzenia ruchów precyzyjnych
  • utrudnione ruchy chwytania palcami drobnych przedmiotów, utrudnione pisanie ręczne, zapinanie guzików

Diagnostyka:

 • konsultacja neurologiczna -> patrz protokół badania neurologicznego
  • badanie podmiotowe
  • badanie przedmiotowe
   • badanie przywodzenia i odwodzenia palców ręki - badanie rozstawiania palców wbrew oporowi
   • badanie zginania palców w stawach śródręczno palcowych
   • badanie siły mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka
   • badanie siły zginacza głębokiego palców IV, V
   • objaw Hoffmanna-Tinela
    • definicja: opukiwanie okolicy nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej wywołuje uczucie prądu przebiegającego wzdłuż dystalnej części nerwu łokciowego w przypadku zespołu rowka nerwu łokciowego
   • objaw Fromenta
    • definicja: osłabienie mięśnia przywodziciela kciuka uniemożliwia mocne trzymanie przedmiotu między kciukiem i wskazicielem, po stronie niedowładu paliczek dystalny kciuka ulega zgięciu z powodu uruchomienia mięśnia zginacza długiego kciuka unerwianego przez nerw pośrodkowy w celu kompensacji deficytu funkcji mięśnia przywodziciela kciuka.
  • konsultacja ortopedyczna
  • badanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego
  • badania obrazowe stawu łokciowego
   • RTG
   • USG
   • CT
   • MRI
 • badania laboratoryjne

Leczenie:

 • zachowawcze
  • czasowe, przerywane unieruchomienie łokcia w pozycji wyprostnej z wykorzystaniem poduszek, specjalnych ortez
  • wyrobienie odpowiednich nawyków, jak siedzenie z dłońmi na kolanach i stawami łokciowymi zgiętymi nie więcej niż 30 stopni
  • eliminacja podpierania na łokciach podczas pracy biurowej, czytania , oglądania TV
  • leczenie rehabilitacyjne
 • operacyjne

Profilaktyka:

 • leczenie chorób, które potencjalnie mogą przyczyniać się do rozwoju schorzenia, np. cukrzyca, niedoczynność tarczycy
 • eliminacja niewłaściwych nawyków, np. eliminacja podpierania na łokciach podczas pracy biurowej, czytania, oglądania TV
 • identyfikacja grup ryzyka zachorowania
 • określenie zakresu i zwiększenie częstotliwości badań profilaktycznych u pracowników z grupy ryzyka,
  • włączenie badania neurologicznego do panelu badań profilaktycznych pracowników z grup zwiększonego ryzyka,
  • włączenie badania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.do panelu badań profilaktycznych pracowników z grup zwiększonego ryzyka,
 • monitorowanie stanu zdrowia osób zawodowo narażonych na emisję drgań mechanicznych przez narzędzia pracy
 • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących na stanowisku wymagającym stałego/długotrwałego, w długich okresach czasowych utrzymywania łokcia w pozycji zgiętej, przy równoczesnym opieraniu o twarde podłoże.
 • rotacja na stanowiskach pracy zwiększonego ryzyka,
 • eliminację organizacji pracy w systemie akordowym na stanowiskach zwiększonego ryzyka,
 • postępowanie zgodne z zasadami ergonomii pracy
  • modyfikacja codziennej aktywności w domu w celu eliminacji traumatyzacji łokcia
  • modyfikacja codziennej aktywności na stanowisku pracy celem eliminacji traumatyzacji łokcia
  • zmiana lub modyfikacja praktykowanego hobby celem eliminacji traumatyzacji łokcia
  • eliminacja nawykowego opierania łokcia podczas pracy biurowej, czytania, oglądania telewizji

 

Zespół cieśni nadgarstka

Synonimy: zespół kanału nadgarstka, zespół cieśni kanału nadgarstka, ang: carpal tunnel syndrome.

Definicja: najczęstsza* neuropatia uciskowa kończyn górnych, która powstaje wskutek uszkodzenia nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka, powodująca ból, drętwienie, mrowienie oraz niesprawność ręki.

Występowanie: w populacji ogólnej - 1–5%

Częstość występowania w zależności od płci: Kobiety chorują trzykrotnie częściej niż mężczyźni: 5,8% u kobiet i 0,6–2,1% u mężczyzn

Wiek zachorowania: w każdym wieku, zwykle 5-6 dekada u kobiet, u mężczyzn częstość zachorowania wzrasta wraz z wiekiem

Patomechanizm: zaburzenie prawidłowych stosunków między objętością struktur przebiegających przez kanał nadgarstka*, a jego pojemnością.

*Kanał nadgarstka wąska, sztywna przestrzeń u podstawy dłoni, ograniczona przez kości nadgarstka i troczek zginaczy.

Podział:

 • ostry - definicja: nagłe, szybko narastające z godziny na godzinę objawy ostrego uszkodzenia nerwu pośrodkowego, np. w przypadku ciężkich urazów i złamań kości śródręcza, nadgarstka, pourazowego krwotoku w kanale nadgarstka, po ciężkich oparzeniach ręki
 • przewlekły - definicja: objawy uszkodzenia nerwu pośrodkowego stopniowo rozwijają się i narastają przez tygodnie, miesiące, a czasami lata.
  • samoistny - bez uchwytnej przyczyny
  • wtórny - wskutek zmian lokalnych w kanale nadgarstka i działania czynników ogólnoustrojowych/regionalnych
   • przyczyny wtórnego zespołu cieśni nadgarstka:
    • wskutek zmian miejscowych:
     • pourazowe
      • po złamaniach dalszej nasady kości promieniowej
     • anomalii anatomicznych
      • wrodzony wąski kanał nadgarstka
      • anomalie mięśniowe
     • guzy
      • gangoliny
     • zapalnych
      • zapalenie pochewek ścięgnistych mięśni zginaczy
      • eozynofilowe zapalenie powięzi
    • wskutek zaburzeń ogólnoustrojowych/regionalnych w przebiegu:
     • stanów fizjologicznych
      • ciąża
      • menopauza
     • zaburzeń hormonalnych
      • niedoczynność tarczycy
      • akromegalia
      • cukrzyca
     • chorób tanki łącznej
      • reumatoidalne zapalenie stawów
      • dna moczanowa
      • toczeń rumieniowaty układowy
     • chorób krwi
      • hemofilia
     • inne
      • przewlekłe hemodializy
      • otyłość 
 • pochodzenia zawodowego - definicja: najczęstsza choroba przeciążeniowa układu mięśniowo - szkieletowego, powstającą wskutek pracy związanej z:
  • monotypowością ruchów nadgarstka*
   • *definicja: szybko, wielokrotnie powtarzane w długich okresach czasowych ruchy:
    • zginania i prostowania nadgarstka
    • zginania łokciowego, promieniowego nadgarstka
    • nawracania i odwracania ręki
    • chwytania palcami (chwyt pęsetowy) 
  • używaniem dużej siły nacisku dłoni na narzędzia pracy
  • koniecznością użycia siły
  • wymuszoną pozycją obciążająca stawy nadgarstkowe
  • narażeniem na drgania mechaniczne przenoszone na ręce przez narzędzia pracy 

Objawy kliniczne:

 • Palący ból
  • palący ból ręki - nadgarstka, czasami przedramienia, ramienia i barku
 • Parestezje
  • uczucie mrowienia, drętwienia w obszarze zaopatrywanych przez nerw pośrodkowy, zwykle pierwszych trzech palców, klasycznie dotyczą kciuka, wskaziciela, palca III i promieniowej połowy palca IV
 • Uczucie obrzmienia, sztywności całej ręki, zwykle występujące w godzinach nocnych
 • Zaburzenia chwytności
  • wypadanie przedmiotów z ręki
 • Osłabienie siły mięśniowej
  • utrudnione zaciskanie ręki w pięść, trudności w zakręcaniu, odkręcaniu słoika
 • Zaburzenia ruchów precyzyjnych
  • utrudnione zapinanie guzików, nawlekanie igły, pisanie ręczne

Diagnostyka:

 • konsultacja neurologiczna -> patrz protokół badania neurologicznego
  • badanie podmiotowe
  • badanie przedmiotowe
   • objaw Hoffmanna-Tinela
    • definicja: opukiwanie okolicy troczka zginaczy (w rzucie kanału nadgarstka) wywołuje uczucie prądu promieniującego wzdłuż dystalnej części nerwu pośrodkowego w przypadku ZCN
   • objaw Phalena
    • definicja: maksymalne zgięcie dłoniowe nadgarstka przez 60s prowadzi do wystąpienia parestezji w obszarze unerwienia nerwu pośrodkowego w przypadku ZCN
   • objaw "butelki"
    • objaw obecny w stadium powstałych deficytów włókien ruchowych nerwu pośrodkowego.
     przy próbie uchwycenia okrągłego przedmiotu, po stronie niedowładu/upośledzenia funkcji mięśnia odwodziciela kciuka krótkiego, fałd międzypalcowy pomiędzy kciukiem , a wskazicielem nie przylega do powierzchni chwytanego przedmiotu.
 • konsultacja ortopedyczna
 • badanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego
 • badania obrazowe stawów i kanału nadgarstka
   • RTG
   • USG
   • CT
   • MRI
 • badania laboratoryjne

Leczenie:

 • zachowawcze
  • leczenie choroby podstawowej która w najwyższym stopniu prawdopodobieństwa spowodowała powstanie ZCN
  • unieruchomieniu nadgarstka w pozycji neutralnej poprzez zastosowanie różnego rodzaju ortez
  • odciążenie nadgarstka
  • farmakoterapia
  • kompleksowa rehabilitacja
 • operacyjne
  • metoda otwarta
  • metoda endoskopowa

Profilaktyka:

 • leczenie chorób, które potencjalnie mogą przyczyniać się do rozwoju schorzenia
 • identyfikacja grup ryzyka zachorowania
 • walka z otyłością
 • określenie zakresu i zwiększenie częstotliwości badań profilaktycznych u pracowników z grupy zwiększonego ryzyka zachorowania,
  • włączenie konsultacji neurologicznej do panelu badań profilaktycznych u pracowników z grup zwiększonego ryzyka zachorowania
  • włączenie badania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego do panelu badań profilaktycznych u pracowników z grup zwiększonego ryzyka zachorowania
 • monitorowanie stanu zdrowia osób narażonych na przeciążenia nadgarstków lub na drgania mechaniczne na stanowisku pracy
 • rotacja na stanowiskach pracy zwiększonego ryzyka zachorowania
 • eliminacja organizacji pracy w systemie akordowym na stanowiskach zwiększonego ryzyka zachorowania
 • postępowanie zgodne z zasadami ergonomii pracy
  • zmiana lub modyfikacja codziennej aktywności w domu na mniej obciążające nadgarstek/ki
  • zmiana lub modyfikacja codziennej aktywności na stanowisku pracy na mniej obciążające nadgarstek/ki
  • zmiana lub modyfikacja praktykowanego hobby na mniej obciążające nadgarstek/ki
 • ćwiczenia wzmacniające mięśnie palców, ręki, nadgarstka, przedramienia i ramienia

 

Neuropatia nerwu strzałkowego

Synonimy: zespół cieśni nerwu strzałkowego wspólnego

Definicja: Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego spowodowane bezpośrednim uciskiem lub uwięźnięciem nerwu najczęściej w okolicy główki kości strzalkowej, objawiające się niedowładem mięśni prostujących stopę i pale oraz nawracających stopę oraz zaburzeniami czucia na bocznej powierzchni goleni i grzbietu stopy.

Występowanie: najczęstsza neuropatia kończyn dolnych.

Wiek zachorowania: w każdym wieku

Patomechanizm: uszkodzenie nerwu wskutek:

 • bezpośredniego ucisku z zewnątrz w okolicy głowy strzałki
 • ucisku przez otaczające struktury ścięgniste, mięśniowe lub masy patologiczne w okolicy główki kości strzałkowej, w dole podkolanowym

Podział:

 • ostry - definicja: nagłe, szybko narastające z godziny na godzinę objawy ostrego uszkodzenia nerwu strzałkowego wspólnego
 • przewlekły - definicja: objawy uszkodzenia nerwu strzałkowego stopniowo rozwijają się i narastają przez tygodnie, miesiące.

Przyczyny:

 • pourazowe
  • złamania głowy kości strzałkowej
  • zwichnięcie stawu kolanowego
 • bezpośredni ucisk z zewnątrz
  • nieprawidłowe ułożenie długotrwale leżących (np. w śpiączce, podczas zabiegu operacyjnego)
  • nieprawidłowo założone-uciskające szyny stabilizujące lub opatrunki gipsowe
  • nawykowe zakładanie nogi na nogę
 • ucisk przez struktury ścięgniste, mięśniowe
  • tkanka włóknista pomiędzy głowami mięśnia strzałkowego długiego
 • guzy
  • gangliony
  • torbiele
 • zamiany zwyrodnieniowe
 • inne
  • cukrzyca
  • nieprawidłowe zrosty po operacjach
  • po operacjach na stawie kolanowym
 • pochodzenia zawodowego
  • definicja: uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego wskutek przewlekłego ucisku:
   • wskutek pracy na stanowisku wymagającym długotrwałej pozycji kucznej 
   • wskutek pracy na stanowisku wymagającym długotrwałej pozycji klęczącej

Objawy kliniczne:

 • ból
  • w okolicy szyjki kości strzałkowej z promieniowaniem na przednio-boczną powierzchnię podudzia i grzbiet stopy
  • rzadko promieniowanie bólu do dołu podkolanowego i tylnej powierzchni uda
 • parestezje
  • uczucie mrowienia, drętwienia w obszarze zaopatrywanych przez nerw strzałkowy
 • Zaburzenia czucia
  • zaburzenia/ubytek czucia w obszarze zaopatrywanym przez nerw strzałkowy (boczna powierzchnia podudzia i grzbiet stopy i palców)
 • Osłabienie siły mięśniowej
  • niedowład prostowników stopy i placów.
   • definicja: osłabienie zgięcia grzbietowego stopy i palców - niemożność uniesienia do góry stopy i palców
  • opadanie stopy, zawadzanie stopą/ palcami o podłoże podczas chodu
  • szpotawość stopy
  • chód brodzący tzw. koguci

Diagnostyka:

 • konsultacja neurologiczna -> patrz protokół badania neurologicznego
  • badanie podmiotowe
  • badanie przedmiotowe
   • badanie siły prostowników stopy
   • badanie siły prostowników palców
   • badanie siły mięśni nawracających stopę
   • badanie czucia ze szczególnym uwzględnieniem obszaru unerwienia przez nerw strzałkowy wspólny
   • objaw Hoffmanna-Tinela
    • definicja: opukiwanie okolicy głowy kości strzałkowej wywołuje uczucie prądu przebiegającego wzdłuż dystalnej części nerwu strzałkowego w przypadku uszkodzenia nerwu strzałkowego
  • konsultacja ortopedyczna
  • badanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego
  • badania obrazowe stawu kolanowego/okolicy głowy kości strzałkowej/kości podudzia
   • RTG
   • USG
   • CT
   • MRI
 • badania laboratoryjne

Leczenie:

 • zachowawcze
  • eliminacja przyczyny ucisku
  • eliminacja nawyku zakładania nogi na nogę
  • zastosowanie ortezy poprawiającej funkcje chodu
  • leczenie rehabilitacyjne
 • operacyjne

Profilaktyka:

 • leczenie chorób, które potencjalnie mogą przyczyniać się do rozwoju schorzenia
 • identyfikacja grup ryzyka zachorowania
 • określenie zakresu i zwiększenie częstotliwości badań profilaktycznych u pracowników z grupy ryzyka
  • włączenie badania neurologicznego do panelu badań profilaktycznych pracowników z grup ryzyka
  • włączenie badania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego do panelu badań profilaktycznych
 • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących w pozycji kucznej/klęczącej
 • rotacja na stanowiskach pracy zwiększonego ryzyka
 • eliminacja organizacji pracy w systemie akordowym na stanowiskach szczególnego ryzyka
 • postępowanie zgodne z zasadami ergonomii pracy
  • zmiana lub modyfikacja codziennej aktywności w domu i na stanowisku pracy
  • stosowanie poduszek, podkładów amortyzujących ucisk na stawy kolanowe i okolice podczas prac w pozycji klęczącej